GENTECH archive 8.96-97

[Index][Thread]

Re: dutch book on societal aspects of risks of genetic modificaExcuse me, could you please tell me if there is an English 
translation of this Book. Sounds like something that I need.

Many Thanks,

Bernard.

> From:     "Rene von Schomberg" <R.vonSchomberg@kub.nl>
> Organization: Tilburg University
> To:      gentech@tribe.ping.de, biotech-wg@igc.apc.org, campaign@igc.apc.org
> Date:     Thu, 20 Mar 1997 17:43:14 MET
> Subject:    dutch book on societal aspects of risks of genetic modification
> Priority:   normal

> 
> Proefschrift met betrekking tot de maatschappelijke aspecten
> van onze risico-maatschappij.
> 
> De gekke koeieziekte, het tumult rond het olieplatform van
> Shell en de controversen rond de biotechnologie geven aan dat
> we in een risico-maatschappij leven waarbij de burgers snel
> hun vertrouwen in wetenschappers en maatschappelijke institu-
> ties kunnen verliezen(zie ook het interview met Ulrich Beck in
> het NRC van 11 maart 1997). Rene von Schomberg promoveert op
> 27 maart op een interdisciplinair proefschrift waarbij is
> nagaan op welke wijze we nu redelijk kunnen omgaan met risi-
> co's waarover wetenschappers voortdurend publiekelijk met
> elkaar van mening verschillen. Hieronder volgt een korte
> samenvatting van het proefschrift. Hij is auteur en redacteur
> van een zestal boeken op dit gebied. Hij is een landbouwkundig
> ingenieur en een filosoof. Hij is verbonden aan de Katholieke
> Universiteit Brabant. 
> 
> Op welke wijze kan in een beleidsdiscussie een redelijke
> overeenstemming bereikt worden over vragen waarover in de
> wetenschappelijke discussie geen overeenstemming bestaat? Deze
> vraag wordt onderzocht aan de hand van de recente discussie
> over de ecologische gevaren van de introductie van genetisch
> gemodificeerde organismen (zoals de gemodificeerde soja en
> mais waarover zoveel te doen is geweest) in het milieu. Uit de
> analyse blijkt dat het onredelijk is om de discussie te voeren
> in termen van risico's die voorspelbaar, beheersbaar en duide-
> lijk definieerbaar zouden zijn. Het verdient daarentegen
> aanbeveling de discussie te voeren in termen van onzekerheden
> door middel van een beleidsbenadering die op een voorzorg-
> principe gebaseerd is. Daarbij blijkt het noodzakelijk om
> zowel in de wetenschappelijke als in de maatschappelijke
> context een voortdurende discussie te voeren over normen,
> zoals het behoud van biodiversiteit en de betekenis van duur-
> zame ontwikkeling die de aanvaardbaarheid van mogelijke mi-
> lieu-effecten bepalen. Deze normen blijken voortdurend in
> betekenis te verschuiven op grond van nieuwe wetenschappelijke
> inzichten en nieuwe situaties waardoor de aanvaardbaarheid van
> milieu-effecten steeds van geval tot geval moet worden her-
> zien. De auteur houdt een pleidooi voor de ontwikkeling van
> beleidsprocedures die de discussie tussen wetenschapper onder-
> ling stimuleert en deze discussies verbinden met het bredere
> maatschappelijk debat opdat de kans op redelijke consensusvor-
> ming kan worden vergroot. 
> 
> Titel van het proefschrift: Argumentatie in de context van een
> wetenschappelijke controverse. Een analyse van de discussie
> over de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in
> het milieu. Proefschrift-Faculteit der Wijsbegeerte en Maat-
> schappijwetenschappen van de Universiteit Twente. De promotie
> vindt plaats op 27 maart 1997 om 13.00 uur 
> Eburon, Delft
> ISBN 90-5166-572-5
> DFl, 39,50
> Te bevragen bij Rene von Schomberg, tel 013-4663018/5360751,
> KUB, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
> email: R.vonSchomberg@kub.nl
> Rene von Schomberg
> Tilburg University
> Postbox 90153
> 5000 LE Tilburg
> The Netherlands
> 
> tel +31-13-4663018 fax: 31-13-4662892
> tel/fax at home: +31-13-5360751
> email: R.vonSchomberg@kub.nl
> home page: http://cwis.kub.nl/~FSW_2/fww/home/schomber/index.htm
> 
> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> To remove yourself from GENTECH@tribe.ping.de send a message 
> with the word "unsubscribe" in the subject to: 
> 
>        GENTECH-REQUEST@tribe.ping.de
> 
> To get general information send "help". The REQUEST-address
> is only for the administration of the list.
> 
>